Poetiske Lydvandringer

Geopark Vestjylland

Lydvandringerne i Geopark Vestjylland tager udgangspunkt i et univers af elementerne rasen, nonner, druknede sømænd, klitbønder og det unikke istidslandskab. De fire nedslag i området kan opleves i naturen med et sæt gode høretelefoner eller nyd videoerne hjemmefra.  

Lydvandring

Toftum Bjerge

Denne lydvandring tager lytteren med til Toftum Bjerge – et vidunderligt naturlandskab med karakteristiske skrænter, åbne bredninger, strandenge og høje bakkedrag, der falder direkte ned mod kysterne. Ved Toftum Bjerge gnaver bølger og strøm konstant af klinterne. Klinterne en guldgrube af fortællinger om istider flere hundredtusind år tilbage i tiden.

“Inde i skrænterne gror kunsten, 

malerierne og leret 

de store keramikkrukker 

der vokser ud af klinterne 

ud i havet  

Hvad fortæller skrænterne om et levet liv? “

Foto: Ard Jogsma

Film: Ard Jogsma

Foto: Ard Jogsma

Lydvandring

Stubber Kloster

Lydvandringen ved Stubber Kloster forbinder på fortryllende vis fortiden og nutiden i et sanseligt univers af kvindeliv. Klostret var i middelalderen et nonnekloster af benediktinerordenen placeret på en lille halvø på bredden af Stubbergård Sø. Resterne af klosterbygningen er blot en lille del af et oprindeligt større og firfløjet anlæg. For at komme ud til ruinen af Stubber Kloster, skal man på en lille vandretur gennem et smukt, kuperet stykke hede ned mod Stubbergård Sø.

“Venter jeg længe nok 

vil en eng vokse op  

igennem mig.  

En eng med stier 

gennem langt græs 

gennem svedent græs 

gennem krat.”

Film: Ard Jogsma

Lydvandring

Thorsminde Strand

Jernkysten. Det er ikke uden grund at høfden ved Thorsminde fik dette kaldenavn. Uforudsigelige havstrømme og voldsomme vestenstorme kunne let slå et skib ud af kurs og kaste det ind mod vestkystens hårde revler, hvor stranding og ødelæggelse var næsten uundgåelig. 

Lytteren tages med på en dyster og dramatisk rejse ind i fortidens fortællinger om tavse ligtog og druknede sømænd, som tabte kampen mod havet.

“Tiden har blotlagt bunkeren 

skrænterne og vandet 

som sprøjter højt op i luften 

når vi løber gennem det.  

Måske blæser alt væk 

også bunkeren bliver ædt 

af havet.” 

Foto: Ard Jogsma

Film: Ard Jogsma

Foto: Ard Jogsma

Lydvandring

Husby Klitplantage

Husby Klitplantage ændrer karakter for næsten hvert skridt du tager. Man kan sjældent se det, men man er aldrig i tvivl om, at havet lurer derude bag klitterne mod vest. Gennem årtusinder har bølgerne og vindens vildskab ændret kysten. 

Denne lydvandring tager lytteren med ind i klitbøndernes kamp mod sandet, til klitten “Marens Maw” (Marens Mave) og de blotlagte bunkere fra 2. Verdenskrig.

Tiden har blotlagt bunkeren 

skrænterne og vandet 

som sprøjter højt op i luften 

når vi løber gennem det.  

Måske blæser alt væk 

også bunkeren bliver ædt 

af havet. 

Film: Ard Jogsma

Copyright 2020

Følg med her

Tak for støtte

Augustinusfonden

Færchfonden

Statens Kunstfond

Region Midt

Lemvig Kommune